Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đàm Thị Phượng
Giới tính Nữ
Website https://damthiphuong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Mai
Quận/huyện Quận Hoàng Mai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên Tiếng Anh
Xác thực bởi Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Thị Hải Yến
Đã đưa lên 416 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 328 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 876 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 69758 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Visitors

free counters

Giao Tiếp Tiếng Anh